Digital Partner sa stal Google Partnerom

Digital Partner sa stal Google Partnerom

Agentúra Digital Partner sa stala certifikovaným partnerom Google. Dosiahnuť toto významné postavenie nám trvalo určitý čas a stálo nás to nemalé úsilie. Je to pre nás veľká česť a zároveň záväzok, aby sme naplnili všetky očakávania, ktoré prichádzajú so získaním tohto statusu. Poslanie a hodnoty Agentúra Digital Partner vznikla začiatkom roka 2016 s poslaním pomáhať […]