Email marketing

Príprava a distribúcia newslettera

Email marketing Príprava a distribúcia Newslettera
Email marketing O službe Príprava a distribúcia Newslettera

Databáza kontaktov

Firemné kontakty sú cenným aktívom a preto je dobré vedieť, že sú v bezpečí a je možné s nimi pohodlne a rýchlo narábať. Databáza je dynamická záležitosť, ľudia sa na odber prihlasujú a iný odhlasujú. Systém by preto mal byť schopný tieto činnosti zabezpečiť automaticky bez množstva ručnej práce.

O SLUŽBE

Email marketing

Email stále patrí medzi najúčinnejšie komunikačné nástroje v online marketingu. Newsletter je štandardný spôsob, ako byť v kontakte so svojimi zákazníkmi. Pripravíme pre vás atraktívny newsletter a zabezpečíme jeho distribúciu želanej cieľovej skupine. Celý proces tvorby je s vami koordinovaný. O účinnosti a výsledkoch nášho email marketingu sa dozviete v prehľadnom reporte.

Profesionálny nástroj

Na realizáciu email marketingu používame špecializovaný profesionálny nástroj. Rozhodli sme sa pre celosvetovo veľmi populárne riešenie, ktoré svojimi možnosťami plne pokrýva potreby našich zákazníkov. Systém je komplexný a obsahuje úplnú správu email marketingu, od tvorby newslettera až po správu databázy kontaktov.

Zber kontaktov

V neposlednom rade je dobré, aby systém bolo možné napojiť na vaše používané online kanály a rozšíriť tak možnosti zberu kontaktov. Práca s nimi je kľúčová a preto používame nástroj, ktorý umožňuje jednoduchú implementáciu do vašich systémov.

VÝHODY

Čo vám to prinesie?

Aj v dnešnej dobe hrá email marketing významnú rolu. Špecialisti oceňujú
predovšetkým efektívnosť oslovenia a výbornú merateľnosť výsledkov.

Email marketing

Má stále pevné miesto v online svete. Medzi hlavné výhody patria:

● Nízke náklady na oslovenie
● Akcieschopnosť média
● Výborná merateľnosť akcií
● Integrácia na ďalšie systémy
● Predajne orientovaný kanál

Firemný newsletter

Je nezastupiteľný pri komunikácii so svojimi existujúcimi zákazníkmi.

● Slúži na budovanie vašej značky
● Zvyšuje vašu vnímanú hodnotu
● Informuje a prezentuje
● Dopĺňa vašu komunikáciu
● Umožňuje personalizáciu

Pútavé newslettere

Vytvoríme vám atraktívnu šablónu, ktorú môžete použiť jednorázovo alebo používať ako vzor pre viac kampaní. Newsletter môže obsahovať texty, obrázky alebo videá. Pripravíme grafický návrh z dodaných materiálov alebo môžeme použiť vlastný materiál. Cieľom je, aby navrhnutý newsletter bol vždy zaujímavý a vyvolal záujem o následnú akciu.

Prehľad výsledkov

Po skončení kampane vám zašleme výslednú správu. Nájdete v nej všetky dôležité metriky aj s našimi poznámkami a postrehmi k výsledkom. Vyhodnotenie kampane má veľkú výpovednú hodnotu, čo umožní nastaviť ďalšie kroky. Poskytujeme aj interpretáciu údajov k realizovanej emailovej kampani.

 

1. Príprava databázy

Preveríme databázu a všetko skontrolujeme. Kontakty naimportujeme do systému.

2. Tvorba newslettera

Pripravíme newsletter s pútavou grafikou a textom, ktorým oslovíme cieľovú skupinu.

3. Distribúcia

Newsletter rozpošleme na upravenú databázu kontaktov v niekoľkých kolách.

4. Vyhodnotenie

Zašleme vám prehľadný report o úspešnosti emailingu a odporučíme vám ďalší postup.

PROCES

Ako prebieha spolupráca?

Príprava newslettra je pomerne komplexný proces, lebo okrem kreatívnej časti, obsahuje aj technickú časť. V nej je kritická príprava vhodnej databázy kontaktov a práca s ňou.

ĎALŠIE SLUŽBY

Mohlo by vás zaujímať

Sociálne Siete Digital Partner Marketingová Agentúra

Sociálne siete

Prevezmeme správu vašich sociálnych sieti a budeme prinášať obsah s ohľadom práve na vašu cieľovú skupinu.

Grafický dizajn Digital Partner

Grafický dizajn

Zhmotníme vaše predstavy do pôsobivej grafickej podoby, ktorá vás odlíši od konkurencie a doplní firemnú identitu.

Content Marketing Digital Partner

Content Marketing​

Pripravíme zaujímavý obsah, ktorý distribuujeme cieľovej skupine. Zvýšime povedomie a záujem o vaše produkty.