Kariéra

Obchodný zástupca pre produkt Google Street View

Náš tím by sme radi rozšírili o cieľavedomých a zodpovedných ľudí s obchodnými zručnosťami. 

Obsah činnosti 

 • aktívne vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov v regióne
 • prezentácia produktu a vypracovanie cenových ponúk na mieru
 • priebežná komunikácia s klientmi až po realizáciu zákazky
 • administratívne spracovanie obchodného prípadu v CRM
 • pravidelný reporting a výmena informácií z trhu

 

Výhody 

 • príjem závislý od nasadenia a výkonov
 • atraktívny produkt od spoločnosti Google
 • kompletné zaškolenie a priebežné vzdelávanie
 • pružná pracovná doba, moderný spôsob práce

Očakávame 

 • výborné komunikačné a prezentačné schopnosti
 • orientácia v produktoch Google a internete
 • znalosť prideleného regiónu

 

 

 

Kontakt 

V prípade záujmu posielajte svoje životopisy na adresu :

E-mail: digitalpartner@digitalpartner.sk 

Telefonický operátor pre produkt Google Street View

Náš tím v by sme radi rozšírili o komunikatívnych ľudí  so skúsenosťami s telefonickým marketingom.

Obsah činnosti 

 • aktívne kontaktovanie potencionálnych zákazníkov za účelom prezentácie našich služieb
 • poskytovanie informácií ohľadom ponuky produktov a služieb
 • dohodnutie termínu obchodného stretnutia so zástupcom spoločnosti
 • evidencia dát v informačnom systéme – administratívna činnosť

 

Výhody 

 • zaujímavé finančné ohodnotenie
 • atraktívny produkt od spoločnosti Google
 • kompletné zaškolenie a priebežné vzdelávanie
 • pružná pracovná doba, moderný spôsob práce

Očakávame 

 • výborné komunikačné a prezentačné schopnosti
 • základnú znalosť internetového prostredia

 

 

 

Kontakt 

V prípade záujmu posielajte svoje životopisy na adresu :

E-mail: digitalpartner@digitalpartner.sk