Digitálna agentúra

Digital Partner je certifikovaný partner Google

Digitalna marketingová agentúra Digital Partner

Kompletné marketingové služby

Ponúkame kompletné marketingové služby, ktoré pokrývajú celé spektrum online marketingových činností. Všetky aktivity sú zrealizované pod jednou strechou. Dokážeme dosiahnuť synergický efekt z poskytovaných služieb. Nakoľko poznáme vašu situáciu, zjednoduší sa vzájomná komunikácia.

Spájame odbornosť s kreativitou

Odbornosť je našou silnou stránkou, na ktorej sú postavené naše služby. Vedomosti si neustále dopĺňame a po otestovaní aplikujeme do praxe. Vieme, že len technicky správne riešenie nestačí. Aby sme zaujali, musíme vyvolať emócie. Navrhneme vám účinné riešenia, ktoré budú zároveň kreatívne.

NAŠE HODNOTY

Spoznajte digitálnu agentúru

Odbornosť

Sme vlastníkmi niekoľkých Google certifikátov a svoju odbornosť si neustále prehlbujeme.

Úspech

Váš úspech je pre nás hnacím motorom a zároveň najväčšou odmenou.

Kvalita

Stojíme si za svojou prácou, ktorú sa snažíme odvádzať nad rámec bežného štandardu.

Efektívnosť

Prinášame efektívne riešenia problémov pri obojstranne výhodnej spolupráci.

Jedinečnosť

Každý zákazník má svoje individuálne požiadavky, ktoré vyriešime najlepším spôsobom.

Kreativita

Správna kombinácia kreativity a efektívnosti nenechá úspech na seba dlho čakať.

ZÁSADY

Hodnoty, ktoré uznávame​

Je dobré poznať, aké hodnoty uznáva váš partner. Ak sú hodnoty rovnaké, spolupráca bude prebiehať hladko a prirodzene. Pri spolupráci s klientom sa riadime týmito hlavnými zásadami. Uvedené hodnoty tvoria základnú DNA našej agentúry od jej založenia. Ak oceňujete rovnaké alebo podobné princípy, budeme si rozumieť.

Online Digitálna Agentúra Digital Partner
Digitálna Agentúra Digital Partner

Aký je náš prístup?

Záleží nám na každom detaile

Na zadaní pracujeme s použitím projektových princípov. Takto obe strany presne vedia, v akom stave sa ich záležitosť nachádza a kto ju rieši. Naša spolupráca je prehľadná a po celú dobu ju máte pod kontrolou. Na tento účel používame softvérové nástroje, ktoré sú nenáročné na obsluhu a zjednodušujú vzájomnú komunikáciu. V každej fáze projektu nám viete dať spätnú väzbu alebo poskytnúť nové vstupy, s ktorými vieme ďalej pracovať.

Pracujeme formou projektov

Pri poskytovaní služby si uvedomujeme, že záleží nielen na ich obsahu, ale aj na tom, akým spôsobom ich dodáme. Služby zabezpečíme na základe osvedčených postupov s použitím uznávaných nástrojov v našom odvetví. Vieme, že výsledný efekt ovplyvňujú detaily, ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť ako nepodstatné. V skutočnosti, však výrazne ovplyvňujú účinnosť online marketingu, preto nám na detailoch záleží.

Komunikujeme s vami otvorene

Snažíme sa komunikovať s vami férovo a narovinu. Nebudeme s vami hovoriť zložitým jazykom a používať odborné výrazy, ak to nebude potrebné. Vysvetlíme vám podstatu bez toho, aby sme vás zasypali množstvom zbytočných informácií a čísel, ktoré sa nedajú využiť. Nemusíte sa orientovať v online reklame a môžete mať neúplné informácie. Ak budete mať záujem, dostaneme vás do obrazu a nasmerujeme marketing na správnu cestu.

NAŠI TOP KLIENTI

Kto nám dôveruje ?