Marketingová stratégia

Žiadny boj nevyhráte bez dobrej stratégie

Marketingová stratégia
Digitálna marketingová stratégia

B2B stratégia

Stratégia určená pre marketingovú komunikáciu medzi firmami je úplne odlišná, ako v prípade, že váš cieľový zákazník je fyzická osoba. Nákupné rozhodovanie je zložitejšie a komplexnejšie. Spontánnosť v nákupoch hrá len malú úlohu. Ak podnikáte v tejto oblasti, vaša stratégia by mala obsahovať dôležité špecifiká v rámci vášho odvetvia.

O SLUŽBE

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia je východzí dokument, ktorý popisuje ako budete postupovať vo svojich marketingových činnostiach. Definuje základné veličiny trhu, segmenty, zákazníkov a nástroje ako to dosiahnuť. Marketingová stratégia by mala vychádzať z vašich obchodných cieľov a nadviazať na ne z pohľadu marketingu. Čím lepšie je stratégia zadefinovaná, tým menej sa vychýlite na vašej ceste k dosiahnutiu cieľa.

Marketingová konzultácia

Ak sa stretnete na svojej ceste s potrebou konzultovať určitý problém s marketingovým odborníkom radi vám poskytneme poradenstvo. Väčšina firiem sa pri závažných problémoch poradí s odborníkom, aby získali pohľad z vonku. Nie každý podnikateľ je odborník na všetko. Radi rozoberieme problém a odporučíme vám riešenie. Konzultácia je vždy lacnejšia, ako dôsledky zlých rozhodnutí. Učiť sa na vlastných chybách je vždy najdrahšie.

B2C stratégia

Ide o stratégiu pri ktorej je koncový zákazník osoba. Pri tejto stratégii je dôležitá segmentácia a presné pochopenie cieľových skupín a nákupného správania. K tomu pomáhajú štatistiky, prehľady a trendy kombinované s historickými údajmi. Analýza a správna interpretácia pomôže definovať vašu stratégiu na zákazníckom trhu.

VÝHODY

Čo vám to prinesie?

Marketingová stratégia výrazne zlepšuje vaše šance uspieť v konkurenčnom prostredí. Určuje smer a spôsob, ako sa vydať k svojmu cieľu.

Pre podnikateľa

Je dobré vedieť, že ste na správnej ceste a že smerujete za svojím cieľom.

● Zlepšuje vaše šance k úspechu
● Definuje spôsob ako naplniť ciele
● Základný dokument pre marketing
● Externý pohľad zvyšuje objektívnosť
● Množstvo analýz pre ďalšie použitie

Pre marketéra

Odporučíme riešenie o ktorom sme presvedčený, že bude fungovať.

● Vymedzuje činnosť marketingu
● Podávame pomocnú ruku
● Zrealizujeme komplexné analýzy
● Pomôžeme s implementáciou
● Sme pre vás konzultanti

Komunikačná stratégia

Je súčasťou marketingovej stratégie. Presne vymedzuje odporúčané kanály a spôsob, ako a čo komunikovať v rámci médií. Navrhuje celkovú mediálnu stratégiu komunikácie pre vašu spoločnosť na dosiahnutie firemných cieľov.

Marketingové poradenstvo

Ak je pre vás marketingová stratégia príliš komplexný dokument a potrebujete sa poradiť s konkrétnym problémom obráťte sa na nás. Poskytujeme tiež marketingové poradenstvo realizované na hodinovej sadzbe. Poradíme vám s problémom, ktorý vás možno zaskočil a externá rada by vám pomohla. Diskrétnosť a záväzok mlčanlivosti je samozrejmosťou.

1. Analýza

Podrobne rozoberieme vašu súčasnú situáciu na trhu z rôznych uhlov pohľadu.

2. Návrh stratégie

Pripravíme stratégiu vychádzajúcu z vašej aktuálnej situácie zohľadňujúcu vaše špecifiká.

3. Prezentácia

Detailne vás oboznámime s jednotlivými prvkami stratégie a pripomienky zapracujeme.

4. Implementácia

Po schválení začneme s implementáciou do jednotlivých komunikačných kanálov.

PROCES

Ako prebieha spolupráca?

Tvorba stratégie je zložitý a komplexný proces založený na dátach, množstve analýz a know-how. Každá stratégia bez následnej implementácie ostane len zaujímavým dokumentom.

ĎALŠIE SLUŽBY

Mohlo by vás zaujímať

Sociálne Siete Digital Partner Marketingová Agentúra

Sociálne siete

Prevezmeme správu vašich sociálnych sietí a budeme prinášať obsah s ohľadom práve na vašu cieľovú skupinu.

SEO optimalizácia Digital Partner Marketingová Agentúra

SEO

Zlepšíme vaše pozície pri vyhľadávaní na Google. Na vaše webové stránky privedieme viac návštevníkov.

PPC reklama Digital Partner Marketingová Agentúra

PPC reklama

Vytvoríme vám PPC kampane na Google podľa kľúčových slov alebo bannerovú kampaň na zaujímavých portáloch.