Grafický dizajn od agentúry

Tvorba loga

Logo je základným prvkom pri budovaní firemnej identity. Dobré logo je ľahko rozpoznateľné a nezameniteľné. Vyvoláva pozitívne pocity a vizuálne vás reprezentuje. Logo je potom súčasťou väčšieho celku a spôsobu ako sa spoločnosť prezentuje smerom navonok.

O SLUŽBE

Grafický dizajn

Či ste podnikateľ alebo marketér máte určitú víziu, čo chcete v biznise dosiahnuť. Ak zistíte, že potrebujete vytvoriť značku o ktorú sa môžete pri vašom marketingu oprieť, navrhneme ju pre vás. Ak vaša súčasná značka už stratila ťah, prepracujeme ju. Zistite, čo všetko je možné.

Corporate identity

Navrhneme originálny dizajn, ktorý bude korešpondovať s vašou firemnou kultúrou a bude niesť silný odkaz. Pri jeho tvorbe vychádzame z filozofie firmy a vašich cieľov. Našim zámerom je odlíšiť vašu spoločnosť od konkurencie. Pomocou zaujímavého dizajnu vytvoriť imidž, ktorý bude nezameniteľný.

Branding značky

Vytvoríme značku, ktorá bude reprezentovať vaše podnikanie a jasne vás definuje. Branding je širší pojem, pri ktorom je potrebné uvažovať strategicky v širších súvislostiach. Navrhnúť vhodný názov, preveriť dostupnosť domény pre značku sú štandardným obsahom procesu.

VÝHODY

Čo vám to prinesie?

Každá značka v nás vyvoláva určité emócie, aj keď si to často neuvedomujeme. Mať dobrú značku je pre firmu výhoda a dá sa na nej stavať. Najskôr ju ale treba vybudovať.

Pre podnikateľa

Tvorivá spolupráca, ktorá vás posunie vpred. Medzi naše hlavné výhody patrí:

● Všetko pod jednou strechou
● Marketingové poradenstvo
● Dodržíme dohodnuté termíny
● Individuálny a osobný prístup
● Rýchle dodanie a flexibilita

Pre marketéra

Silná značka prináša so sebou množstvo výhod. Uvedieme niektoré:

● Znížené náklady na hľadanie
● Vernosť a dôvera k značke
● Silný komunikačný nástroj
● Môže byť konkurenčnou výhodou
● Trvalé aktívum podniku

Rebranding značky

Aj značky starnú ako všetko v našom živote. Vkus ľudí sa časom mení a značky sa tiež musia zmenám prispôsobiť. Staré značky upravíme a dáme im moderný vzhľad a obsah. Aktualizujeme vizuálny štýl a spôsob komunikácie v zmysle súčasných trendov. Osviežime značku a vdýchneme jej nový, moderný štýl.

Vaša vízia je naším zadaním

Vytvorenie značky alebo jej zmenu nerobí firma každý deň. Uvedomujeme si zodpovednosť a očakávania od tohto procesu. Vložíme do jeho tvorby to najlepšie z nás, aby sme naplnili vaše očakávania. Vaša vízia bude našim zadaním.

 

1. Vypracovanie konceptu

Na základe zadania vypracujeme koncept vizuálnej komunikácie a otestujeme ho.

2. Tvorba kreatívy

Z najlepšieho konceptu pripravíme kreatívu, ktorú vám poskytneme na pripomienkovanie.

3. Zapracovanie pripomienok

Predložíme vám návrh, do ktorého sme zapracovali vaše pripomienky a názory.

4. Finalizácia

Po zapracovaní pripomienok vytvoríme výsledné dielo a odovzdáme v zmysle zadania.

PROCES

Ako prebieha spolupráca?

Celý proces tvorby je s vami konzultovaný, aby sme čo najpresnejšie zhmotnili vaše predstavy a minimalizovali množstvo úprav.

ĎALŠIE SLUŽBY

Mohlo by vás zaujímať

Sociálne Siete Digital Partner Marketingová Agentúra

Sociálne siete

Prevezmeme správu vašich sociálnych sieti a budeme prinášať obsah s ohľadom práve na vašu cieľovú skupinu.

SEO optimalizácia Digital Partner Marketingová Agentúra

SEO

Zlepšíme vaše pozície pri vyhľadávaní na Google. Na vaše webové stránky privedieme viac návštevníkov.

Marketingová stratégia Digital Partner

Stratégia

Navrhneme marketingovú stratégiu, ktorá posunie vaše podnikanie dopredu podľa osvedčených postupov.