SEO optimalizácia pre vyhľadávače

Zlepšite svoje pozície a predbehnite konkurenciu

SEO optimalizacia pre vyhľadávače O službe
Optimalizacia pre vyhľadávače

Analýza kľúčových slov

Ide o jednu zo základných analýz slúžiacich na posúdenie vhodnosti vašich kľúčových slov, vašu pozíciu, vyhľadávanosť a mieru konkurencie. Ak ste sa ešte s takouto analýzou nestretli, budete prekvapení, koľko informácií sa dá presne merať. Používame overené riešenia, ktoré vám poskytnú jasný a zrozumiteľný pohľad na aktuálny stav a vývoj v sledovanej oblasti.

O SLUŽBE

Optimalizácia pre vyhľadávače

Pojem SEO optimalizácia zahŕňa poznatky, zručnosti a prístupy z viacerých oblasti. Spája v sebe online marketing, technické informácie z oblasti internetových vyhľadávačov, tvorby webových stránok a užívateľského prístupu. Hlavným zámerom optimalizácie stránky je v tom, že pre vyhľadávače budú zaujímavé. V podstate ide o sústavu postupov alebo opatrení, vedúcich k zlepšeniu vyhľadateľnosti vašej web stránky na internete. SEO je pomerne rozsiahla problematika, ktorá sa sústreďuje na niekoľko hlavných oblasti podľa predmetu optimalizácie.

On‑page SEO

Každý by chcel mať stránku rýchlu, prehľadnú a správne zaindexovanú vo vyhľadávačoch. K tomu je potrebné urobiť množstvo krokov, ktoré to zabezpečia. Prvým krokom je SEO analýza, ktorá zhodnotí celú stránku a jej kondíciu. Zvyčajne analýza odhalí množstvo nedostatkov, o ktorých majiteľ web stránky prevažne nevie. Ak neviete o nedostatkoch na svojej stránke, potom neviete podniknúť žiadne kroky na jej zlepšenie.

SEO analýza

SEO analýza je dôležitým krokom k pochopeniu aktuálneho stavu. Všetky nedostatky ale aj silné stránky sú zhodnotené a vy dostanete jasný prehľad o svojej stránke. Niektoré problémy sa dajú odstrániť jednoducho, iné sú zložitejšie a budú vyžadovať väčšie úsilie. Určité nedostatky odhalia zdroj oveľa väčšieho problému, ktorého odstránenie si môže vyžiadať čas.

VÝHODY

Čo vám to prinesie?

Zlepšenie pozície pri vyhľadávaní vašich tovarov a služieb na internete. Vaše webstránky sa budú zobrazovať pri dôležitých kľúčových slovách v organickom vyhľadávaní. Zvýšite si návštevnosť webstránok pomocou linkbuildingu.

On‑page SEO

Prináša zlepšenie kvality stránok z pohľadu vyhľadávačov.

● Zrýchlenie načítania webstránok
● Správne popisy a nadpisy
● Logická štruktúra stránok
● Štrukturované dáta na stránke
● Optimalizované obrázky

Off‑page SEO

Zlepšenie vyhľadateľnosti na internete prirodzenou cestou.

● Zvýšenie návštevnosti webstránok
● Lepšia výkonnosť webstránok
● Prísun kvalitnej návštevnosti
● Dlhodobý účinok optimalizácie
● Zvýšenie autority stránky

Off‑page SEO

SEO optimalizácia nezahŕňa len vašu web stránku ale rieši sa aj celkový kontext vašej stránky, voči existujúcim stránkam konkurencie. Treba si uvedomiť, že na internete je podľa odvetví veľká konkurencia. Preto Google pri vyhľadávaní zobrazuje tie najrelevantnejšie výsledky. Teda tie, pri ktorých sa predpokladá, že majú pre vás v danom kontexte najväčšiu informačnú hodnotu. Treba povedať, že algoritmy sa neustále menia a s nimi sa menia aj faktory, ktoré pri vyhľadávaní zohľadňuje.

Tvorba spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov alebo linkbuilding je jedným z kľúčových faktorov úspešnej práce v oblasti SEO. Zdá sa, že linkbuilding bude jedným z kľúčových faktorov aj v budúcnosti. Vybudovanie dobrého odkazového profilu na Google je časovo náročné ale je to neoceniteľný zdroj organickej návštevnosti. K úspechu nikdy neexistujú skratky, preto neodporúčame žiadne taktiky vedúce rýchlo k cieľu. Realizujeme SEO v zmysle všeobecne odporúčaných postupov a férových podmienok.

1. Príprava článkov

Vytvoríme zaujímavé články, ktoré budú optimalizované na želané kľúčové slová.

2. Umiestnenie článkov

Zabezpečíme publikovanie článkov na dôveryhodných portáloch a blogoch.

3. Monitoring odkazov

Sledujeme spätné odkazy z publikovaných článkov a kontrolujeme ich vývoj a pozíciu.

4. Mesačný reporting

V prehľadnom reporte vás budeme informovať o všetkých činnostiach, ktoré sme zrealizovali.

PROCES

Ako prebieha spolupráca?

Tvorba spätných odkazov je dlhodobý proces, pri ktorom záleží na správnej stratégii. Proces začína návrhom kľúčových slov a identifikáciou vhodných portálov na zverejnenie. Potom nasleduje zverejnenie a monitorovanie pozície kľúčových slov.

ĎALŠIE SLUŽBY

Mohlo by vás zaujímať

PPC reklama Digital Partner Marketingová Agentúra

PPC reklama

Vytvoríme vám PPC kampane na Google podľa kľúčových slov alebo bannerovú kampaň na zaujímavých portáloch.

Sociálne Siete Digital Partner Marketingová Agentúra

Sociálne siete

Prevezmeme správu vašich sociálnych sieti a budeme prinášať obsah s ohľadom práve na vašu cieľovú skupinu.

eCommerce pre eshopy

eCommerce

Pomôžeme s naštartovaním predaja, alebo optimalizujeme existujúci eshop pre dosiahnutie ešte lepších výsledkov.