SEO icon

SEO optimalizácia

webových stránok pre vyhľadávače

Čo znamená SEO optimalizácia

SEO je skratka slov Search Engine Optimization. Pojem SEO optimalizácia zahŕňa poznatky, zručnosti a prístupy z viacerých oblastí. Spája v sebe online marketing, technické informácie z oblasti internetových vyhľadávačov, tvorby webových stránok a užívateľského prístupu. Hlavným zámerom optimalizácie stránky je v tom, že pre vyhľadávače budú zaujímavé. V podstate ide o sústavu postupov alebo opatrení, vedúcich k zlepšeniu vyhľadateľnosti vašej web stránky na internete. SEO je pomerne rozsiahla problematika, ktorá sa sústreďuje na niekoľko hlavných oblastí podľa predmetu optimalizácie.

Optimalizácia web stránky (on-page seo)

Každý by chcel mať stránku rýchlu, prehľadnú a správne zaindexovanú vo vyhľadávačoch. K tomu je potrebné urobiť množstvo krokov, ktoré to zabezpečia. Prvým krokom je SEO analýza, ktorá zhodnotí celú stránku a jej kondíciu. Zvyčajne analýza odhalí množstvo nedostatkov, o ktorých majiteľ web stránky prevažne ani nevie. Google vám ale tieto nedostatky neodpustí a výsledkom je váš súčasný stav. Ak neviete o nedostatkoch na svojej stránke, potom neviete podniknúť žiadne kroky na jej zlepšenie.

 

SEO analýza

SEO analýza je dôležitým krokom k pochopeniu aktuálneho stavu a odhaleniu hlavných nedostatkov. Všetky nedostatky ale aj silné stránky sú zhodnotené a vy dostanete jasný prehľad o svojej stránke. Niektoré problémy sa dajú odstrániť jednoducho, iné sú zložitejšie a budú vyžadovať väčšie úsilie. Určité nedostatky odhalia zdroj oveľa väčšieho problému, ktorého odstránenie si môže vyžiadať čas. Keďže ide o dlhodobý proces, rozhodnutie je už na každom vlastníkovi.

 

Analýza kľúčových slov

Ide o jednu zo základných analýz slúžiacich na posúdenie vhodnosti vašich kľúčových slov, vašu pozíciu, vyhľadávanosť a mieru konkurencie. Ak ste sa ešte s takouto analýzou nestretli, budete prekvapení, koľko informácií sa dá presne merať pomocou SEO nástrojov. Používame overené riešenia, ktoré vám poskytnú jasný a zrozumiteľný pohľad na aktuálny stav a vývoj v sledovanej oblasti.

 

Optimalizácia (off-page seo)

SEO optimalizácia nezahŕňa len vašu web stránku ale rieši sa aj celkový kontext vašej stránky, voči existujúcim stránkam konkurencie. Treba si uvedomiť, že na internete je podľa odvetví veľká konkurencia. Preto Google pri vyhľadávaní zobrazuje tie najrelevantnejšie výsledky. Teda tie, pri ktorých sa predpokladá, že majú pre vás v danom kontexte najväčšiu informačnú hodnotu. Treba povedať, že algoritmy sa neustále menia a s nimi sa menia aj faktory, ktoré pri vyhľadávaní zohľadňuje.

 

Linkbuilding (tvorba spätných odkazov)

Budovanie spätných odkazov alebo linkbuiding je jedným z kľúčových faktorov úspešnej práce v oblasti SEO. Zdá sa, že linkbuiding bude jedným z kľúčových faktorov aj v budúcnosti. Vybudovanie dobrého odkazového profilu na Google je časovo náročné ale je to neoceniteľný zdroj organickej návštevnosti. K úspechu nikdy neexistujú skratky, preto neodporúčame žiadne taktiky vedúce rýchlo k cieľu. Takýto prístup nepomáha, môže skôr uškodiť, ako byť k prospechu. Realizujeme SEO v zmysle všeobecne odporúčaných postupov a férových podmienok.

Služba obsahuje

 

  • Príprava článkov o vašej firme, produktoch a službách
  • Publikovanie komerčných článkov
  • Monitoring pozície kľúčových slov
  • Mesačný reporting
  • Konzultáciu

Konzultácia

Nie ste si istý, či je služba pre vás a čo vám prinesie? Požiadajte o konzultáciu s naším expertom.

 

Mám záujem

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

digital partner
google street view
IMA