SEO optimalizácia
pre vyhľadávače

Zlepšite svoje pozície a predbehnite konkurenciu

Optimalizacia pre vyhľadávače

O službe

Optimalizácia pre vyhľadávače

Hlavným zámerom optimalizácie stránky je v tom, že pre vyhľadávače budú zaujímavé. V podstate ide o sústavu postupov alebo opatrení, vedúcich k zlepšeniu vyhľadateľnosti vašej web stránky na internete.

SEO analýza

SEO analýza je dôležitým krokom k pochopeniu aktuálneho stavu. Všetky nedostatky ale aj silné stránky sú zhodnotené a vy dostanete jasný prehľad o svojej stránke. Niektoré problémy sa dajú odstrániť jednoducho, iné sú zložitejšie a budú vyžadovať väčšie úsilie. 

Analýza kľúčových slov

Ide o posúdenie vhodnosti vašich kľúčových slov, vašu pozíciu, vyhľadávanosť a mieru konkurencie. Budete prekvapení, koľko informácií sa dá presne merať. Používame overené riešenia, ktoré vám poskytnú jasný pohľad na aktuálny stav.

Výhody

Čo vám to prinesie?

Zlepšenie pozície pri vyhľadávaní vašich tovarov a služieb. Vaše webstránky sa budú zobrazovať pri dôležitých kľúčových slovách v organickom vyhľadávaní.

On‑page SEO

Prináša zlepšenie kvality stránok z pohľadu vyhľadávačov.

● Zrýchlenie webstránok
● Správne popisy a nadpisy
● Logická štruktúra stránok
● Štrukturované dáta na stránke
● Optimalizované obrázky

Off‑page SEO

Zlepšenie vyhľadateľnosti na internete prirodzenou cestou.

● Zvýšenie návštevnosti
● Lepšia výkonnosť webstránok
● Prísun kvalitnej návštevnosti
● Dlhodobý účinok optimalizácie
● Zvýšenie autority stránky

Kvalitné SEO

Google pri vyhľadávaní zobrazuje tie najrelevantnejšie výsledky. Teda tie, pri ktorých sa predpokladá, že majú pre vás v danom kontexte najväčšiu informačnú hodnotu. Algoritmy sa neustále menia a s nimi sa menia aj faktory, ktoré pri vyhľadávaní zohľadňuje.

Tvorba spätných odkazov

Vybudovanie dobrého odkazového profilu na Google je časovo náročné ale je to neoceniteľný zdroj organickej návštevnosti. K úspechu neexistujú skratky, preto neodporúčame žiadne taktiky vedúce rýchlo k cieľu. Realizujeme SEO v zmysle všeobecne odporúčaných postupov.

1

Copywriting

Vytvoríme zaujímavé SEO články.

2

Publikovanie

Publikovanie článkov na portáloch a blogoch.

3

Monitoring

Sledujeme spätné odkazy z publikovaných článkov.

4

Reporting

Budeme vás informovať o všetkých činnostiach.

Proces

Ako prebieha spolupráca?

Tvorba spätných odkazov je dlhodobý proces, pri ktorom záleží na správnej stratégii. Proces začína návrhom kľúčových slov a identifikáciou vhodných portálov na zverejnenie. Potom nasleduje zverejnenie a monitorovanie pozície kľúčových slov.

Portfólio

Ukážka našich prác

Marketingové služby

Mohlo by vás zaujímať

PPC reklama Digital Partner Marketingová Agentúra

PPC reklama

Vytvoríme vám PPC kampane na Google podľa kľúčových slov alebo bannerovú kampaň na zaujímavých portáloch.

Sociálne Siete Digital Partner Marketingová Agentúra

Sociálne siete

Prevezmeme správu vašich sociálnych sieti a budeme prinášať obsah s ohľadom práve na vašu cieľovú skupinu.

YouTube

Video reklama

Video kampane na generovanie dopytu pomôžu zvýšiť dopyt a zlepšiť obchodné výsledky na YouTube.