Ako sme pomohli skupine Highgate s automatizáciou

Ako sme pomohli skupine Highgate s automatizáciou

Skupina Highgate

Highgate je moderná, butiková poradenská spoločnosť pre právo, dane a účtovníctvo. Na slovenskom trhu ponúka unikátny balík poradenských služieb pre podnikateľov pod jednou strechou. V tíme sa nachádza veľa skúsených právnikov, účtovníkov a daňových poradcov, vďaka ktorým vedia klientom poskytnúť komplexné poradenské služby pre ich podnikanie, projekty a transakcie.

Vytvorenie eshopu pre digitálne produkty

Pre spoločnosť sme navrhli a vytvorili eshop na predaj ich školení, ktorý bol úplne automatizovaný. Obsahoval platobnú bránu vrátane automatickej fakturácie. Eshop sme naplnili produktmi, ktoré mali formu videí, ktoré sa sprístupnili po úhrade. Klient na produktovej karte dostal podrobné informácie o školení a niekedy dokonca krátku upútavku na obsah.

Automatická fakturácia

Automatická fakturácia

Vďaka ústretovosti vedenia, realizácia prebehla veľmi rýchlo a finálny eshop bol spustený v dvoch fázach. V pilotnej prevádzke sme otestovali funkcionalitu, funkčnosť a záujem. V druhej fáze sme spustili platobnú bránu spolu s automatickou fakturáciou. Fakturačný systém bol vybraný s ohľadom na interné systémy spoločnosti tak, aby umožňoval prenos údajov do firemného fakturačného systému.

Eshop generujúci príjem od spustenia

Už po krátkom období prevádzky sme mohli konštatovať, že nás tržby príjemne prekvapili. Dobré meno spoločnosti spolu s vysokou profesionalitou poradcov spôsobil záujem o školenia, ktoré sme ešte podporili cez blog a sociálne siete. Eshop generoval príjem a zlepšoval image, ako modernej konzultačnej spoločnosti využívajúca najnovšie technológie.

Automatizácia akvizičného procesu

Druhou oblasťou, ktorú sme pre spoločnosť automatizovali bol ich akvizičný proces. Firma poskytuje vedenie účtovníctva a poskytuje daňové poradenstvo v pomerne špecifickom segmente. Celý proces bol historicky nastavený na malú firmu, ktorý už nezodpovedal ich požiadavkám, pretože poskytoval len malý prehľad a neumožňoval kvalifikované riadenie obchodných činností.

Automatizácia akvizičného procesu

Výber a nastavenie CRM

Po analýze procesu sme preto navrhli automatizovať proces akvizície pomocou CRM. Vybrali a odporučili sme moderný CRM systém, v ktorom sa evidoval celý akvizičný proces až do bodu onboardingu. Systém tiež umožňoval sledovať rozpracovaný objem dopytov, pravdepodobnosť úspechu a kvalifikáciu zákazníka. Okrem toho, aj dôvody neúspechu a celkovú analýzu obchodných činností aj z pohľadu zdroja dopytu. Následne bolo možné vyhodnotiť investície do kampaní Google Ads.

Optimalizácia webstránky

Existujúcu webstránku sme upravili tak, aby bolo možné ľahšie získavať dopyty prostredníctvom kontaktného formulára. Existujúce formuláre sme zjednotili do jedného univerzálneho formulára, ktorý sme prepojili s CRM. Každý odoslaný formulár sa teda automaticky prenášal do CRM. Pri každom novom dopyte bola nastavená notifikácia, ktorá informovala obchodné oddelenie o novom záujme. Nový obchodný prípad sa už riešil priamo v CRM. Príslušná osoba zodpovedná za konkrétny dopyt, kontaktovala klienta a získala doplňujúce informácie o požiadavkách klienta.

Zlepšenie konverzie webstránky

Výsledok tohto procesu bol príjemným prekvapením pre vedenie. Automatizácia zjednodušila a sprehľadnila celý proces. Poskytla komplexnejší pohľad na obchodné činnosti a umožnila lepšie alokovať marketingové zdroje. Stránka sa po úprave stala viac konverznejšou a Google Ads prinášali viac dopytov. Pomocou zlepšenia onboardingového procesu sme boli schopný lepšie identifikovať zdroj dopytu a to bolo cenným zdrojom pri ďalšom riadení marketingových činností.

Poďakovanie

Radi by sme poďakovali vedeniu spoločnosti Highgate za dôveru a príležitosť zrealizovať tieto marketingové návrhy. Ďakujeme za podporu a ústretovosť pri realizácii úprav a vytvorenie podmienok pre ich realizáciu. Bez podpory najvyššieho vedenia by sa to nepodarilo. Vnímame preto spoločnosť ako modernú firmu, ktorá podporuje digitálne inovácie. Želáme im veľa úspechov a veľa nových zákazníkov s novým systémom.

Konzultácia

Rezervujte si marketingovú konzultáciu s našim špecialistom.

Viac na preskúmanie

Ako vytvoriť úspešnú reklamu na YouTube?

Ako vytvoriť úspešnú reklamu na YouTube?

Hľadáte spôsoby, ako dostať vašu značku do povedomia ľudí, prípadne získať viac konverzií? Za pozornosť rozhodne stojí reklama na YouTube. Tá prináša široké možnosti a