Digital Partner sa stal certifikovaným Google Partnerom

Digital partner je certigikovanym partnerom Google

Agentúra Digital Partner sa stala certifikovaným partnerom Google. Dosiahnuť toto významné postavenie nám trvalo určitý čas a stálo nás to nemalé úsilie. Je to pre nás veľká česť a zároveň záväzok, aby sme naplnili všetky očakávania, ktoré prichádzajú so získaním tohto statusu.

Poslanie a hodnoty

Agentúra Digital Partner vznikla začiatkom roka 2016 s poslaním pomáhať firmám zviditeľniť sa v online prostredí. Vstúpili sme do vysokokonkurečného prostredia ako špecializovaná agentúra. Časom sme však rozšírili našu ponuku služieb tak, aby sme pokrývali všetky najžiadanejšie služby. Týmto spôsobom sme dokázali lepšie uspokojiť čoraz komplexnejšie potreby našich klientov.

Google produkty máme hlboko zakorenené v našej DNA a tvoria aj základ našich služieb. Kvalitu považujeme za základný stavebný kameň našej stratégie. Získali sme si preto dôveru aj niekoľkých veľkých spoločností, ako napríklad Volkswagen Slovakia, Sheraton, Crowne Plaza, Grand Hotel River Park, Hotel Marrol’s a Zion Spa. Podarili sa nám aj realizácie pre veľkú hotelovú sieť Mammaison v Prahe a Varšave.

Dôležitý miľník

Online marketing v tak dynamicky sa meniacom prostredí prináša svoje výzvy a nároky.  Preto si veľmi vážime, čo sme dosiahli. Získali sme status certifikovaného Google Partnera. Môžeme teraz výraznejšie prezentovať naše odborné znalosti o produktoch Google. Osvojili sme si pokročilé koncepcie tvorby, správy, merania a optimalizácie konkrétnych produktov Google Ads.

Výhoda pre našich klientov

Certifikovaný Google Partner je ten, ktorý každoročne úspešne absolvuje certifikačné testy služby Google Ads a aktívne sa venuje online reklame, v ktorej splní výkonostné požiadavky. Vďaka tomu máme vždy tie najaktuálnejšie informácie a znalosti na to, aby sme svojim klientom mohli poskytovať naozaj kvalitné služby. Klient si môže byť istý, že takto máme prístup k najnovšiemu know-how a cenným zdrojom, vďaka ktorým je možné posilniť našu partnerskú spoluprácu.

Agentúra Digital Partner oslavuje 7 narodeniny

Partner pre online marketing

V našej agentúre sa venujeme najmä malým a stredným firmám a eshopom. Rokmi sme sa sformovali na full service marketingovú agentúru so zaujímavými službami od marketingovej stratégie, cez online reklamu, až po správu sociálnych sietí.

Klient v centre pozornosti

Každý klient je individuálny a má odlišné požiadavky aj v rámci tej istej služby. Ku každému preto pristupujeme individuálne a snažíme sa zohľadniť jeho špecifiká. Vyberáme riešenie, ktoré je mu “šité na mieru” a rieši jeho požiadavky. To všetko na pozadí týchto turbulentných zmien.

Aj kvôli hodnotám, ktoré uznávame a našej podnikateľskej filozofii vždy otvorene komunikujeme o každom kientovom zámere. Trpezlivo si prejdeme každý aspekt spolupráce a po dosiahnutí vzájomného porozumenia sa pustíme do tvorby diela.

Výzvy v budúcom roku

Budúci rok oslávime 7 rokov na trhu, a teda sa pokladáme za stabilnú firmu s komplexnými službami. Každý rok inovujeme procesy a služby tak, aby poskytovali vyššiu pridanú hodnotu, boli transparentné a zároveň dostatočne flexibilné. Čo považujeme za mimoriadne dôležité v dnešnej uponáhľanej dobe.

Pre každý rok si zároveň stanovíme aj naše vlastné marketingové ciele v oblasti marketingovej komunikácie. Pre budúci rok sme si vytvorili komunikačný štýl, ktorým sa budeme prezentovať v najbližšom období. Radi by sme odkomunikovali naše kompetencie a pridanú hodnotu novým, moderným spôsobom.

V budúcom roku nás čakajú ďalšie výzvy, ktoré dúfame sa nám podarí zvládnuť a posunúť agentúru dopredu ešte bližšie ku klientom. Veríme, že všetky zmeny, ktoré robíme, by mali byť prínosom predovšetkým pre klienta. Držme si pri našej misii palce a hlavne všetkým prajeme veľa zdravia a síl pri prekonaní zložitého obdobia.

Konzultácia

Rezervujte si marketingovú konzultáciu s našim špecialistom.

Viac na preskúmanie

Ako vytvoriť úspešnú reklamu na YouTube?

Ako vytvoriť úspešnú reklamu na YouTube?

Hľadáte spôsoby, ako dostať vašu značku do povedomia ľudí, prípadne získať viac konverzií? Za pozornosť rozhodne stojí reklama na YouTube. Tá prináša široké možnosti a