Ako na online marketing pre hotely? Využite silu digitálnych médií

Online marketing pre hotely

Online marketing hrá dnes hlavnú úlohu aj v hotelovom marketingu. Tento segment začal využívať digitálne médiá veľmi rýchlo, prakticky s ich nástupom. V súčasnosti s nimi dokážu marketingoví odborníci pracovať naozaj efektívne a neustále si pritom osvojovať nové digitálne zručnosti. Cestovný ruch je atraktívna oblasť, a preto existuje na trhu veľa riešení, z ktorých si dnešní hoteliéri môžu vybrať. 

Digitálne médiá

V segmente sa zvyčajne používajú rôzne digitálne médiá. Miera ich použitia je rôzna a závisí od rozpočtu a skúseností. Vo všeobecnosti platí, že kanály, ktoré prinášajú priamo objednávky, si hotely spravujú sami a propagačné činnosti im zväčša zabezpečujú dodávatelia.

Rezervačné portály

Portál ako Booking.com netreba predstavovať. Má dominantné postavenie a asi nenájdeme ubytovacie zariadenie, ktoré by ho nevyužívalo. Je to všeobecný portál, a preto tu nájdeme asi najväčšiu ponuku zariadení od apartmánov až po business hotely.

Medzi ďalšie veľmi rozšírené rezervačné portály patrí Expedia, ktorá zlučuje niekoľko portálov, a HRS. Tieto portály sú garantované, čo znamená, že ak zákazník podľa aktuálnej ponuky urobí rezerváciu, hotel je povinný poskytnúť ubytovanie. Preto sú tieto portály náročnejšie na administráciu a hotel musí zabezpečiť aktualizáciu dostupností buď ručne, alebo v lepšom prípade automaticky.

Zľavové portály

Zľavové portály

Spotrebitelia ich milujú, kto by nemal rád zľavy, všetci ich chceme. Pre hotel to nie je až tak lákavá predstava, keď majú svoje služby ponúkať za výrazne nižšie ceny. A práve v tom je ten problém – zľavové portály ponúkajú zľavnenú ponuku a nie bežné ceny. Tieto portály spolu s rezervačnými robia potom masívnu Google Ads kampaň na podporu hotela.

Ako to funguje? Zákazník si kupovanú službu predplatí a spotrebuje za predom dohodnutých podmienok. Je dôležité správne nastaviť ponuku s ohľadom na charakter kanálu. Zvyčajne hotely potom používajú zľavové portály len na predaj doplnkových služieb.

Sociálne siete

Asi dnes nenájdeme hotel, ktorý by nebol prítomný na sociálnych sieťach. Facebook, Instagram alebo YouTube sú v dnešnej dobe veľmi často využívané. Hotely sa o svoje sociálne siete starajú naozaj príkladne a venujú im patričnú pozornosť. Marketingoví manažéri sa zväčša o svoje profily starajú sami a v niektorých prípadoch v spolupráci s marketingovými agentúrami. Takto je možné prinášať zaujímavý a atraktívny obsah.

Tvorba hodnotného obsahu, ktorý vie osloviť cieľové publikum, je zároveň aj kľúčovým aspektom spolupráce s agentúrou, ktorá dokáže pomôcť pri tvorbe obsahu a zastrešiť túto činnosť komplexne. Marketingoví manažéri v hoteloch sú zvyčajne veľmi vyťažení ľudia a majú plné ruky práce s operatívnym zabezpečením rôznych akcií. Tak sa stáva, že niekedy je týmto správa sociálnych sietí poznačená.

Vo všeobecnosti ale môžeme povedať, že hotely si svoje sociálne siete vedú aktuálne, komunikujú s klientmi a zverejnený obrazový materiál je na vysokej úrovni. Tiež býva zvykom, že príspevky sa zverejňujú dvojjazyčne s ohľadom na svoje konkrétne publikum. Cieľové publikum sa často nachádza za hranicou republiky a vtedy sa používajú služby online marketingovej agentúry, ktorá nastaví propagáciu, cielenie, konverzie a celkový management kampane tak, aby prinášala požadované výsledky.

Rezervačné portály

Email marketing

Email marketing je v niektorých hoteloch tak trochu podceňovaný nástroj. Paradoxne je ale pomocou neho možné dosiahnuť skvelú návratnosť. Úspešný hotel si kontinuálne buduje svoju databázu kontaktov tak, aby ju bolo možné použiť aj na marketingové účely. Ak má hotel CRM modul, tak nie je problém urobiť si základnú segmentáciu zákazníkov a osloviť jednotlivý segment s ponukou, ktorá by pre nich mohla byť zaujímavá. So segmentami sa dá potom ďalej pracovať a svoj účinok môžete znásobiť použitím ďalších nástrojov.

PPC reklama

Skratka PPC vznikla z anglických slov Pay-per-click, ktoré sa dajú voľne preložiť ako platba za kliknutie. Tento model je veľmi obľúbený pre svoju objektívnosť  a transparentnosť. Je zaujímavosťou, že termín “PPC reklama” sa stal zároveň aj synonymom pre online reklamu.

Platená reklama na Google

Reklama vo vyhľadávacej sieti je najviac používaná a najznámejšia forma reklamy. Od jej vzniku sa veľmi zmenila ale všetky jej podstatné fundamenty ostali zachované.

Úroveň nasadenia PPC reklamy je v rôznych hoteloch odlišná. Niektoré hotely tento nástroj vôbec nepoužívajú a kladú dôraz skôr na rezervačné portály. Pomocou vlastných PPC kampaní je ale možné zobrať túto činnosť do vlastných rúk a v rámci vlastného online marketingu vyvinúť činnosti želaným smerom. Pritom zaujímavá ponuka nemusí vždy znamenať len cenové zvýhodnenie. Ak napríklad značné množstvo vašich hostí pochádza z určitého regiónu alebo susedného štátu, je možné zacieliť svoju ponuku na tento segment.

Cestovatelske portaly

Cestovateľské portály

Existuje obrovské množstvo portálov, kde sa môže hotel registrovať a zverejniť ponuku. Celosvetovo najväčším a najznámejším je TripAdvisor, ktorý je prepojený priamo na Booking.com. TripAdvisor je zdrojom cenných referencií a hodnotení, preto dobré hodnotenie na tomto portály znamená určite výhodu. Ponuka portálov je naozaj pestrá, niektoré majú vlastný systém sprostredkovania ubytovania, iné sa spoliehajú na Booking.com. Niektoré kladú dôraz na hodnotenia, iné dávajú do popredia vyhľadávaciu a porovnávaciu funkciu. Výber portálov preto priamo súvisí s marketingom každého hotela.

Nezabúdajte na svojich hostí

Komunikácia s vašimi hosťami by nemala skončiť ich odhlásením sa z hotela. Zistite, či boli spokojní a požiadajte ich o názor. Získate tak cenný pohľad zákazníka na silné aj slabšie miesta. Pripomienky kategorizujte a vyhodnocujte. Zistite, či neexistuje vo vašom hoteli priestor na zlepšenie, ak áno, pustite sa do toho čo najrýchlejšie. Budujte si svoju povesť na neustálom zlepšovaní vašich služieb.

Veľmi dobrým nástrojom je zasielanie newslettera svojim zákazníkom. Takto môžete v pravidelných intervaloch informovať, čo máte nové a zvýrazniť dôvod, prečo by sa mali vrátiť. Pripravte newsletter pre hlavné zákaznícke segmenty a pravidelne s nimi komunikujte. Dajte im vedieť, že sú pre vás dôležití a že vám na nich záleží. Práve email marketing je spôsob, ako s nimi ostať v kontakte pri veľmi rozumných nákladoch.

Doplňte svoju online stratégiu

Dnešný digitálny svet sa rýchlo mení a vyvíja. Svoje prístupy a znalosti je potrebné si neustále dopĺňať. Oblasť digitálneho marketingu rýchlo napreduje a odvetvie prichádza s novinkami. Skúšajte nové veci a tie úspešné implementujte do vašej marketingovej stratégie.

Digitálny marketing je dnes už tak komplexný, že bez špecializovanej marketingovej agentúry sa už máloktorý hotel dokáže zaobísť. Marketingová konzultácia sa tak už stáva súčasťou poskytovanej služby. Predpokladá sa, že tento trend bude pokračovať aj naďalej.

Každý hotel je jedinečný, pre svoju polohu, vybavenie alebo služby. To, čo platí pre jedného, nemusí zafungovať druhému. Dôležité je sledovať rozvíjajúce sa možnosti médií a vyskúšať nové príležitosti v digitálnom marketingu.

Článok bol akualizovaný 10.10.2023

Zdroj foto: Freepik

Mohlo by vás zaujímať

Konzultácia

Rezervujte si marketingovú konzultáciu s našim špecialistom.

Viac na preskúmanie

Ako vytvoriť úspešnú reklamu na YouTube?

Ako vytvoriť úspešnú reklamu na YouTube?

Hľadáte spôsoby, ako dostať vašu značku do povedomia ľudí, prípadne získať viac konverzií? Za pozornosť rozhodne stojí reklama na YouTube. Tá prináša široké možnosti a