Online marketing pre hotely

Online marketing pre hotely

Online marketing dnes hrá hlavnú úlohu aj v hotelovom marketingu. Tento segment začal využívať digitálne médiá veľmi rýchlo, prakticky s ich nástupom. V súčasnosti marketingoví odborníci s nimi dokážu efektívne pracovať a neustále si osvojovať nové digitálne zručnosti. Cestovný ruch je atraktívna oblasť a preto existuje na trhu veľa riešení, z ktorých si dnešní hoteliéri môžu vybrať.

Digitálne médiá

V segmente sa zvyčajne používajú rôzne digitálne médiá. Miera ich použitia je rôzna a závisí od rozpočtu a skúseností. Vo všeobecnosti platí, že kanály, ktoré prinášajú priamo objednávky si hotely spravujú sami a propagačné činnosti zväčša zabezpečujú dodávateľsky.

Rezervačné portály

Portály ako Booking.com netreba predstavovať. Má dominantné postavenie a asi nenájdeme ubytovacie zariadenie, ktoré by ho nevyužívalo. Je to všeobecný portál a preto tu nájdeme asi najväčšiu ponuku zariadení od apartmánov až po business hotely. Medzi ďalšie veľmi rozšírené rezervačné portály patrí Expedia.com, ktorá zlučuje niekoľko portálov, a HRS.com. Tieto portály sú garantované, čo znamená, že ak zákazník podľa aktuálnej ponuky urobí rezerváciu,  hotel je povinný poskytnúť ubytovanie. Preto sú tieto portály náročnejšie na administráciu a hotel musí zabezpečiť aktualizáciu dostupností buď ručne, alebo v lepšom prípade automaticky.

Zľavové portály

Spotrebitelia ich milujú, kto by nemal rád zľavy, všetci ich chceme. Pre hotel to nie je až tak lákavá predstava, keď majú ponúkať svoje služby za výrazne nižšie ceny. A práve v tom je ten problém – zľavové portály ponúkajú zľavnenú ponuku a nie bežné ceny. Tieto portály spolu s rezervačnými robia potom masívnu Google Ads kampaň na podporu hotela. Zákazník si kupovanú službu predplatí a spotrebuje za predom dohodnutých podmienok. Je dôležité správne nastaviť ponuku s ohľadom na charakter kanálu. Zvyčajne hotely potom používajú zľavové portály len na predaj doplnkových služieb.

Sociálne siete

Facebook, Instagram, YouTube alebo Linkedin sú v dnešnej dobe skoro vždy využívané. K tomuto sa nebudeme príliš rozpisovať hádam iba toľko, že nie vždy čím viac sietí, tým lepšie. Niektoré siete sú už dlhodobo na ústupe a iné zažívajú dobré časy.

Email marketing

Email marketing je v niektorých hoteloch tak trochu podceňovaný nástroj. Paradoxne, ale pomocou neho je možné dosiahnuť skvelú návratnosť. Úspešný hotel si kontinuálne buduje svoju databázu kontaktov tak, aby ju bolo možné použiť aj na marketingové účely. Ak má hotel CRM modul tak nie je problém si urobiť základnú segmentáciu zákazníkov a osloviť jednotlivý segment s ponukou, ktorá by mohla byť pre nich zaujímavá. So segmentami sa dá potom ďalej pracovať a svoj účinok môžete znásobiť použitím ďalších nástrojov.

Google Ads

Úroveň nasadenia Google Ads je v rôznych hoteloch odlišná. Niektoré hotely tento nástroj vôbec nepoužívajú a kladú dôraz skôr na rezervačné portály. Pomocou vlastných Google Ads kampaní je ale možné zobrať túto činnosť do vlastných rúk a v rámci vlastného online marketingu vyvinúť činnosti želaným smerom. Pritom zaujímavá ponuka nemusí vždy znamenať len cenové zvýhodnenie.  Ak napríklad značné množstvo vašich hostí pochádza z určitého regiónu alebo susedného štátu je možné zacieliť svoju ponuku na tento segment.

Cestovateľské portály

Existuje obrovské množstvo portálov, kde sa môže hotel registrovať a zverejniť ponuku. Celosvetovo najväčším a najznámejším je TripAdvisor, ktorý je prepojený priamo na Booking.com. TripAdvisor je zdrojom cenných referencií a hodnotení, preto dobré hodnotenie na tomto portály znamená určite výhodu. Ponuka portálov je naozaj pestrá, niektoré majú vlastný systém sprostredkovania ubytovania, iné sa spoliehajú na Booking.com. Niektoré kladú dôraz na hodnotenia, iné dávajú do popredia vyhľadávaciu a porovnávaciu funkciu. Výber portálov preto priamo súvisí s marketingom každého hotela.

Nezabúdajte na svojich hostí

Komunikácia s vašimi hosťami by nemala skončiť ich odhlásením. Zistite, či bol spokojný a požiadajte ho o jeho názor. Získate tak cenný pohľad zákazníka na silné aj slabšie miesta. Pripomienky kategorizujte a vyhodnocujte. Zistite, či neexistuje vo vašom hoteli priestor na zlepšenie, ak áno pustite sa do toho čo najrýchlejšie. Budujte si svoju povesť na neustálom zlepšovaní vašich služieb.

Veľmi dobrým nástrojom je zasielanie newslettera svojim zákazníkom, samozrejme tým, ktorí na to dali súhlas. Takto môžete v pravidelných intervaloch informovať, čo máte nové a zvýrazniť dôvod prečo by sa mali vrátiť. Pripravte newsletter pre hlavné zákaznícke segmenty a pravidelne s nimi komunikujte. Dajte im vedieť, že sú pre vás dôležití a že vám na nich záleží. Práve email marketing je spôsob, ako s nimi ostať v kontakte pri veľmi rozumných nákladoch.

Doplňte svoju online stratégiu

Dnešný digitálny svet sa rýchlo mení a vyvíja. Svoje prístupy a znalosti je potrebné si neustále dopĺňať. Oblasť digitálneho marketingu rýchlo napreduje a odvetvie prichádza s novinkami. Skúšajte nové veci a tie úspešné implementujte do vašej marketingovej stratégie.

Každý hotel je jedinečný, pre svoju polohu, vybavenie alebo služby. To čo platí pre jedného nemusí zafungovať druhému. Dôležité je, sledovať rozvíjajúce sa možnosti médií a vyskúšať nové príležitosti v digitálnom marketingu.

Zámerom tohto článku nie je vyčerpávajúcim spôsobom popísať celú oblasť, ale prehľadným spôsobom naznačiť jednotlivé hlavné elementy digitálneho mixu. Každá v článku uvedená oblasť je vysoko komplexná téma a cieľom nebolo rozoberať ich detailne, ale naznačiť možnosti. V prípade, ak vás niektorá téma zaujala a cítite, že váš hotel má v nej priestor na zlepšenie, prosím kontaktujte nás, môžeme vám s tým pomôcť.

Prihláste sa na odber nášho newsletteru

Získajte aktualizácie a učte sa od najlepších

Viac na preskúmanie