Čo je to inbound marketing a ako naň?

Inbound marketing Digital Partner

S pojmom marketing sa stretávame pomerne často. Online a offline marketing už rozoznáme, no existuje množstvo ďalších odnoží marketingu. Príkladom môže byť v online svete využívaný affiliate marketing, no takisto existujú aj menej známe pojmy, ako je napríklad Guerrilla marketing. Dnes si spomenieme ďalší zaujímavý pojem, a to inbound marketing.

Čo je inbound marketing

Na to, aby sme vysvetlili pojem inbound marketing, sa potrebujeme pozrieť na klasický marketing, ako ho poznáme. Marketing ako taký sa zameriava na zabezpečenie dopytu po tovare alebo službách, a teda na hľadanie zákazníkov. Využíva na to rôzne metódy, napríklad propagáciu formou zasielania e-mailov (e-mail marketing), tvorbu kvalitného a pútavého obsahu (obsahový marketing), optimalizáciu webovej stránky (SEO marketing), tvorbu reklám a mnoho ďalších.

Niektoré metódy sú efektívnejšie a iné zase menej. Všetko záleží od typu vášho podnikania, ale aj od ďalších faktorov, ako je vaša klientela a druh vášho produktu či služby. Vo všeobecnosti je klasický marketing využívaný tak, aby zaujal čo najviac ľudí.

Málokto sa však pozerá na to, čo chce zákazník a či sú mu tieto marketingové spôsoby príjemné. Tie môžeme všeobecne rozdeliť na outboundové a inboundové.

Outbound Marketing Digital Partner

Outbound marketing

Väčšie firmy väčšinou vsádzajú na propagáciu značky formou reklamných kampaní, ako sú bannery, reklamy v masmédiách či vo vyhľadávačoch. Tento typ marketingu označujeme aj ako outbound marketing.

Inbound marketing

Inbound marketing spája rôzne techniky, ktorými sa snaží zákazníka osloviť obsahom, ktorý už hľadal, prípadne obsahom, ktorý by mu v tom, čo hľadal, mohol pomôcť. Ide teda o tvorbu prospešného a hľadaného obsahu. Outbound marketing je akási jednosmerná komunikácia, kedy sa človeku zobrazuje aj to, čo nechce. Inbound marketing mení spôsob komunikácie so zákazníkom.

Prečo vsadiť na inbound marketing?

Množstvo ľudí si dnes inštaluje rôzne nástroje na blokovanie reklám. Prečo? Reklamy sú takmer všade, je ich veľa a väčšina z nich ich prosto nezaujíma. Inbound marketing má jasne definované persóny, a teda cieli na konkrétne publikum. Vďaka dobrému cieleniu máte možnosť osloviť tých pravých ľudí, a to aj s menším rozpočtom. Necielite totiž na masu, ale na konkrétnych zákazníkov a ich potreby.

Výhody inbound marketingu

 • Nízke náklady – Atraktívny obsah sa zvykne šíriť rýchlo. To môže znamenať nižšie náklady na reklamu, prípadne aj reklamu zadarmo.
 • Dlhodobé budovanie značky – Vytvorenie si vzťahu so zákazníkom má za následok budovanie si značky a takisto vyššiu šancu (opätovného) nákupu.

 

Váš produkt alebo služba sa vďaka inbound marketingu dostane k svojim zákazníkom prirodzenou a nenútenou formou.

Nevýhody inbound marketingu

Nevýhody inbound marketingu

Za nevýhodu inbound marketingu môžeme považovať čas. Určenie cieľového publika, správne nastavenie persón, tvorba kampane a SEO optimalizácia potrebujú svoj čas. Túžba dostať sa na prvé priečky vo vyhľadávaní je obrovská, no v závislosti od segmentu to môže trvať aj viac ako pol roka.

Prienik inbound a outbound marketingu

Atraktívny obsah sa oplatí podporiť. Aj preto sa nedá hovoriť cielene iba o outbound alebo inbound marketingu ako takom. Najvyššie odozvy totiž získate, ak vytvoríte kontent, na ktorý publikum výborne reaguje a následne ho ešte podporíte formou reklamy.

Mimo to, online svet sa neustále mení a asi každý, kto sa v tomto svete pohybuje, si musel všimnúť, ako sa zmenil dosah – aj kvôli nárastu konkurencie a neustálym zmenám pravidiel a algoritmov vo vyhľadávačoch.

Inbound marketing v praxi

Pre väčší prehľad o tom, čo je inbound marketing, si povieme všeobecný príklad.

Klient má e-shop s detským oblečením. Najskôr si prejdeme jeho webovú stránku, sociálne siete, cez ktoré komunikuje, e-mail marketing a prípadné platené reklamy. Po preštudovaní jeho ponuky, komunikácie a marketingu si urobíme analýzu kľúčových slov.

Aj vďaka tejto analýze následne zadelíme cieľové publikum a persóny. Persóny predstavujú vašich ideálnych zákazníkov. Tieto persóny si naštudujeme a na základe načúvania publiku, testovania a, samozrejme, nazbieraných dát ich pomenujeme.

TIP: Zisťovanie, čo vašich potenciálnych zákazníkov trápi, aké majú potreby, či čo na internete hľadajú, je neoddeliteľnou súčasťou inbound marketingu.

Podľa analýzy kľúčových slov a všetkých zozbieraných dát prichádza na rad optimalizácia webovej stránky a pravidelná tvorba obsahu. Kontent je v tomto prípade takisto nesmierne dôležitý. Návštevníci stránky by v ňom mali nájsť odpovede na svoje otázky a riešenia ich problémov. Atraktívny a jedinečný obsah s výpovednou hodnotou už len podporíme zdieľaním cez sociálne médiá a v prípade úspechu je tu aj možnosť outboundovej reklamy na jeho podporu.

Inbound marketing v skratke

 • naštudovanie si klientovej ponuky, webovej stránky, komunikácie a marketingu
 • analýza kľúčových slov
 • zadelenie cieľového publika a persón
 • personalizácia a SEO optimalizácia webu
 • zlepšovanie užívateľskej skúsenosti
 • tvorba obsahu
 • zdieľanie cez sociálne siete

 

Na tomto príklade môžete vidieť, akým spôsobom sa inbound marketing praktizuje. Načasovanie či následnosť jednotlivých krokov však nie je presne daná. Na jednotlivé aktivity môžete ísť postupne a finančne do nich rôzne investovať. Všetko záleží od vašich preferencií, od segmentu vášho podnikania a v konečnom dôsledku aj od vašich zákazníkov.

Stratégia ibound marketingu

Stratégia

Ako sme už povedali, výsledky sa nemusia dostaviť hneď. No už po krátkom čase si vieme začať vyhodnocovať úspešnosť jednotlivých krokov a v prípade potreby ich následne optimalizovať. Na začiatku však treba mať stratégiu, ktorou sa budeme uberať.

Pre každého podnikateľa je viac ako žiadané mať stabilný predajný kanál. Miera konverzie a celý predajný cyklus majú pritom výrazný dopad na samotný predaj. Ak teda chcete mať vysokú návratnosť investície, inbound marketingovú stratégiu je potrebné dodržiavať dlhodobo.

Jasné ciele

Každá stratégia by mala mať jasne definované ciele. Mala by vychádzať z dôkladnej analýzy z rôznych nástrojov, ale aj zo skúseností. Takisto netreba zabúdať na vlastný rozum. Vhodne stanovené ciele a ich správna interpretácia sa odrazia vo výsledkoch. Chce to len chuť robiť zmeny a čas.

Zhodnotenie marketingových aktivít

Nakoľko možností, ako sa dostať do povedomia ľudí, je čoraz viac, treba si vedieť dobre vybrať. Stratégia by preto mala obsahovať vopred stanovené marketingové aktivity, ktorým sa budete venovať. A to ako inboundové, tak aj outboundové.

Tieto aktivity by mali byť efektívne a mali by vám vedieť zabezpečiť dobrú návratnosť investícií. Pretože dnes sa dá robiť už všeličo, ale nie všetko sa vám zúročí. Takisto pri rozdeľovaní financií pre určité marketingové aktivity treba brať ohľad na to, čo vám jednotlivé aktivity prinesú.

TIP: Jasne stanoveným cieľom a dobre zvolenými aktivitami získate stratégiu, vďaka ktorej bude váš biznis rozkvitať. Samozrejmosťou je nájsť kompromisy tak, aby táto stratégia a jej realizácia bola v súlade s vaším rozpočtom. A takisto netreba zabúdať na pravidelné meranie výsledkov.

Inbound marketingová stratégia v skratke

 • jasne definované ciele
 • voľba vhodných marketingových aktivít
 • porovnávanie sa s konkurenciou
 • personifikácia zákazníkov
 • voľba vhodných kanálov
 • tvorba atraktívneho obsahu
 • stanovený rozpočet
 • pravidelné meranie výsledkov
 • prípadná úprava stratégie

 

Úspech s inbound marketingom

Inbound marketing môže byť zásadnou zmenou v tom, ako ste sa na marketing doteraz pozerali. Je predovšetkým o vytváraní pôsobivého obsahu, na mieru šitého zákazníkom. Vďaka inbound marketingu sa dozviete o svojich klientoch toľko, že pochopíte ich zmýšľanie a budete im vedieť prispôsobiť celé svoje podnikanie. A práve to je to, čo vás posunie vpred.

Máte ešte nejaké otázky? Je vám niečo nejasné? Neváhajte sa na nás obrátiť. Radi s vami preberieme výhody inbound marketingu priamo pre vaše podnikanie.

Konzultácia

Rezervujte si marketingovú konzultáciu s našim špecialistom.

Viac na preskúmanie

Ako vytvoriť úspešnú reklamu na YouTube?

Ako vytvoriť úspešnú reklamu na YouTube?

Hľadáte spôsoby, ako dostať vašu značku do povedomia ľudí, prípadne získať viac konverzií? Za pozornosť rozhodne stojí reklama na YouTube. Tá prináša široké možnosti a